Ilmu dan Amal Penjana Iman

Pemantapan Iman & Pembentukan Sahsiah

Tutorial : Tasrif Kata Kerja Madhi 2 ( الفعل الماضي )

Posted by abusyameel on December 21, 2009

BISMILLAH…

Tutorial kali ini adalah sambungan kepada tajuk sebelum ini iaitu fi’il madhi bila bersambung dengan ganti nama yang pertama  iaitu saya dan kami. Diharap pelajar telah memahami tajuk tersebut.
Perbincangan kali ini pula ialah iaitu kata kerja madhi bersambung dengan gantinama ketiga seperti dia, mereka berdua  dan mereka.

Sila lihat perubahan kata kerja madhi di jadual bawah  :
Jadual di bawah ialah gantinama ketiga untuk LELAKI

    

 

     

  

     

    

     

   

Ganti nama 3 Kata Kerja Tambahan Perubahan
هُوَ dia فَعَلَ tiada penambahan فَعَلَ
هُمَا mereka berdua فَعَلَ ا فَعَلَا
هُمْ mereka فَعَلَ وا فَعَلُوا
Jadual di bawah ialah gantinama kedua untuk PEREMPUAN

    

 

     

   

     

  

     

    

Ganti nama 3 Kata Kerja Tambahan Perubahan
هِيَ dia فَعَلَ تْ فَعَلَتْ
هُمَا mereka berdua فَعَلَ تَا فَعَلَتَا
هُنَّ mereka فَعَلَ نَ فَعَلْنَ
Pelajar dinasihatkan agar membanyakkan contoh fi’il madhi dan cuba menukarnya mengikut pelaku tertentu untuk menguasai tajuk ini. Semoga semua pelajar dapat memahami tajuk ini.
WALLAHU TA’ALA A’LAM

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: